Dieselgrossisten AS


Hovedside


Nyheter


Her finner du oss: Bygning 33, Helgelandsmoen Næringspark , 3512 Hønefoss. Vi sender over hele landet.

EOBD feilkoder

Alle feilkoder som begynner på P0xxx er like på alle bilmerker, og betyr derfor det samme.

Begynner den på P1xxx, eller 2 eller 3 osv. er det kjørtøyspesifike koder.

Bensin/luft relaterte koder

P0100

 

 

Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction

P0101

Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem

P0102

Mass or Volume Air Flow Circuit low Input

P0103

Mass or Volume Air flow Circuit High Input

P0104

Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent

P0105

Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0106

Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem

P0107

Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input

P0108

Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input

P0109

Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

P0110

Intake Air Temperature Circuit Malfunction

P0111

Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0112

Intake Air Temperature Circuit Low Input

P0113

Intake Air Temperature Circuit High Input

P0114

Intake Air Temperature Circuit Intermittent

P0115

Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

P0116

Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0117

Engine Coolant Temperature Circuit Low Input

P0118

Engine Coolant Temperature Circuit High Input

P0119

Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

P0120

Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

P0121

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

P0122

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

P0123

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input

P0124

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

P0125

Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control

P0126

Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

P0130

Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0131

Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0132

Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0133

Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)

P0134

Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

P0135

Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0136

Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0137

Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0138

Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0139

Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)

P0140

Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)

P0141

Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0142

Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0143

Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0144

Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0145

Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)

P0146

Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)

P0147

Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0150

Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0151

Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0152

Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0153

Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)

P0154

Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)

P0155

Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0156

Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0157

Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0158

Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0159

Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)

P0160

Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)

P0161

Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0162

Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0163

Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0164

Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0165

Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)

P0166

Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)

P0167

Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0170

Fuel Trim Malfunction (Bank 1)

P0171

System Too Lean (Bank 1)

P0172

System Too Rich (Bank 1)

P0173

Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

P0174

System Too Lean (Bank 2)

P0175

System Too Rich (Bank 2)

P0176

Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction

P0177

Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

P0178

Fuel Composition Sensor Circuit Low Input

P0179

Fuel Composition Sensor Circuit High Input

P0180

Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction

P0181

Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance

P0182

Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input

P0183

Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input

P0184

Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0185

Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction

P0186

Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0187

Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input

P0188

Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input

P0189

Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P0190

Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0191

Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0192

Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input

P0193

Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input

P0194

Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0195

Engine Oil Temperature Sensor Malfunction

P0196

Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0197

Engine Oil Temperature Sensor Low

P0198

Engine Oil Temperature Sensor High

P0199

Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

Bensin/luft relaterte koder

P0200

Injector Circuit Malfunction

P0201

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1

P0202

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2

P0203

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3

P0204

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4

P0205

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5

P0206

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6

P0207

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7

P0208

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8

P0209

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9

P0210

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10

P0211

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11

P0212

Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12

P0213

Cold Start Injector 1 Malfunction

P0214

Cold Start Injector 2 Malfunction

P0215

Engine Shutoff Solenoid Malfunction

P0216

Injection Timing Control Circuit Malfunction

P0217

Engine Overtemp Condition

P0218

Transmission Over Temperature Condition

P0219

Engine Over Speed Condition

P0220

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

P0221

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

P0222

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

P0223

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

P0224

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P0225

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

P0226

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

P0227

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

P0228

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

P0229

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P0230

Fuel Pump Primary Circuit Malfunction

P0231

Fuel Pump Secondary Circuit Low

P0232

Fuel Pump Secondary Circuit High

P0233

Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234

Turbocharger Overboost Condition

P0235

Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

P0236

Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237

Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238

Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

P0239

Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction

P0240

Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241

Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242

Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

P0243

Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

P0244

Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

P0245

Turbocharger Wastegate Solenoid A low

P0246

Turbocharger Wastegate Solenoid A High

P0247

Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction

P0248

Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

P0249

Turbocharger Wastegate Solenoid B Low

P0250

Turbocharger Wastegate Solenoid B High

P0251

Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0252

Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253

Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254

Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)

P0255

Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256

Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0257

Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258

Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259

Injection lump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)

P0260

Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261

Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262

Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263

Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

P0264

Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265

Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266

Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0267

Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268

Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269

Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0270

Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271

Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272

Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0273

Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274

Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275

Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0276

Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277

Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278

Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0279

Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280

Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281

Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0282

Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283

Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284

Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0285

Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286

Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287

Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288

Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289

Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290

Cylinder 10 Contribution/balance Fault

P0291

Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292

Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293

Cylinder 11 Contribution/balance Fault

P0294

Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295

Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296

Cylinder 12 Contribution/Balance Fault

P0298

Engine Oil Over Temperature

Tenning og innsprøytnings relaterte koder.

P0300

Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0301

Cylinder 1 Misfire Detected

P0302

Cylinder 2 Misfire Detected

P0303

Cylinder 3 Misfire Detected

P0304

Cylinder 4 Misfire Detected

P0305

Cylinder 5 Misfire Detected

P0306

Cylinder 6 Misfire Detected

P0307

Cylinder 7 Misfire Detected

P0308

Cylinder 8 Misfire Detected

P0309

Cylinder 9 Misfire Detected

P0310

Cylinder 10 Misfire Detected

P0311

Cylinder 11 Misfire Detected

P0312

Cylinder 12 Misfire Detected

P0313

Misfire Detected with Low Fuel

P0314

Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)

P0320

Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0321

Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322

Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

P0323

Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0325

Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

P0326

Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

P0327

Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0328

Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329

Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330

Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

P0331

Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332

Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

P0333

Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

P0334

Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)

P0335

Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction

P0336

Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

P0337

Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input

P0338

Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input

P0339

Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

P0340

Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction

P0341

Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance

P0342

Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

P0343

Camshaft Position Sensor Circuit High Input

P0344

Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

P0350

Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0351

Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0352

Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0353

Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0354

Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0355

Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0356

Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0357

Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0358

Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0359

Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0360

Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0361

Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0362

Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0370

Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

P0371

Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

P0372

Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

P0373

Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374

Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

P0375

Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

P0376

Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377

Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378

Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379

Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380

Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction

P0381

Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

P0382

Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction

P0385

Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P0386

Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

P0387

Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

P0388

Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

P0389

Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

Utslippsrelaterte koder

P0400

Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0401

Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

P0402

Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403

Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction

P0404

Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance

P0405

Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

P0406

Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407

Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408

Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0410

Secondary Air Injection System Malfunction

P0411

Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

P0412

Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction

P0413

Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414

Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415

Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

P0416

Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417

Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418

Secondary Air Injection System Relay "A" circuit Malfunction

P0419

Secondary Air Injection System Relay "B” Circuit Malfunction

P0420

Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0421

Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0422

Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0423

Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)

P0424

Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

P0430

Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0431

Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0432

Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0433

Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0434

Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

P0440

Evaporative Emission Control System Malfunction

P0441

Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow

P0442

Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)

P0443

Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction

P0444

Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

P0445

Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446

Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction

P0447

Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448

Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449

Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction

P0450

Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction

P0451

Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

P0452

Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453

Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input

P0454

Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455

Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)

P0460

Fuel Level Sensor Circuit Malfunction

P0461

Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance

P0462

Fuel Level Sensor Circuit Low Input

P0463

Fuel Level Sensor Circuit High Input

P0464

Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

P0465

Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

P0466

Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467

Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P0468

Purge Flow Sensor Circuit High Input

P0469

Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470

Exhaust Pressure Sensor Malfunction

P0471

Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

P0472

Exhaust Pressure Sensor Low

P0473

Exhaust Pressure Sensor High

P0474

Exhaust Pressure Sensor Intermittent

P0475

Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

P0476

Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477

Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478

Exhaust Pressure Control Valve High

P0479

Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P0480

Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction

P0481

Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction

P0482

Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

P0483

Cooling Fan Rationality Check Malfunction

P0484

Cooling Fan Circuit Over Current

P0485

Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

P0486

Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit

P0487

Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit

P0488

Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance

P0491

Secondary Air Injection System (Bank 1)

P0492

Secondary Air Injection System (Bank 2)

Tomgangskontroll relaterte koder

P0500

Vehicle Speed Sensor Malfunction

P0501

Vehicle Speed Sensor Range/Performance

P0502

Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input

P0503

Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High

P0505

Idle Control System Malfunction

P0506

Idle Control System RPM lower Than Expected

P0507

Idle Control System RPM higher Than Expected

P0510

Closed Throttle Position Switch Malfunction

P0520

Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction

P0521

Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance

P0522

Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage

P0523

Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage

P0530

A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0531

A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0532

A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input

P0533

A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input

P0534

Air Conditioner Refrigerant Charge Loss

P0550

Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0551

Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0552

Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input

P0553

Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input

P0554

Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent

P0560

System Voltage Malfunction

P0561

System Voltage Unstable

P0562

System Voltage Low

P0563

System Voltage High

P0565

Cruise Control On Signal Malfunction

P0566

Cruise Control Off Signal Malfunction

P0567

Cruise Control Resume Signal Malfunction

P0568

Cruise Control Set Signal Malfunction

P0569

Cruise Control Coast Signal Malfunction

P0570

Cruise Control Accel Signal Malfunction

P0571

Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction

P0572

Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low

P0573

Cruise Control/Brake Switch A Circuit High

P0574

Cruise Control System - Vehicle Speed Too High

P0575

Cruise Control Input Circuit

P0576

Cruise Control Input Circuit Low

P0577

Cruise Control Input Circuit High

P0578

through P0580 Reserved for Cruise Control Codes

Systemrelaterte koder

P0600

Serial Communication Link Malfunction

P0601

Internal Control Module Memory Check Sum Error

P0602

Control Module Programming Error

P0603

Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error

P0604

Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error

P0605

Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
 (Module Identification Defined by SAE J1979)

P0606

ECM/PCM Processor Fault

P0608

Control Module VSS Output "A" Malfunction

P0609

Control Module VSS Output "B" Malfunction

P0610

Control Module VSS Output "B" Malfunction

P0615

Starter Relay Circuit

P0616

Starter Relay Circuit Low

P0617

Starter Relay Circuit High

P0618

Alternative Fuel Control Module KAM Error

P0619

Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error

P0620

Generator Control Circuit Malfunction

P0621

Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction

P0622

Generator Field "F" Control Circuit Malfunction

P0623

Generator Lamp Control Circuit

P0624

Fuel Cap Lamp Control Circuit

P0630

VIN Not Programmed or Mismatch - ECM/PCM

P0631

VIN Not Programmed or Mismatch - TCM

P0635

Power Steering Control Circuit

P0636

Power Steering Control Circuit Low

P0637

Power Steering Control Circuit High

P0638

Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)

P0639

Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)

P0640

Intake Air Heater Control Circuit

P0645

A/C Clutch Relay Control Circuit

P0646

A/C Clutch Relay Control Circuit Low

P0647

A/C Clutch Relay Control Circuit High

P0648

Immobilizer Lamp Control Circuit

P0649

Speed Control Lamp Control Circuit

P0650

Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction

P0654

Engine RPM Output Circuit Malfunction

P0655

Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction

P0656

Fuel Level Output Circuit Malfunction

P0660

Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1)

P0661

Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)

P0662

Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)

P0663

Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 2)

P0664

Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)

P0665

Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)

Girkasserelaterte koder

P0700

Transmission Control System Malfunction

P0701

Transmission Control System Range/Performance

P0702

Transmission Control System Electrical

P0703

Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction

P0704

Clutch Switch Input Circuit Malfunction

P0705

Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)

P0706

Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance

P0707

Transmission Range Sensor Circuit Low Input

P0708

Transmission Range Sensor Circuit High Input

P0709

Transmission Range Sensor Circuit Intermittent

P0710

Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction

P0711

Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0712

Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input

P0713

Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input

P0714

Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0715

Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction

P0716

Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0717

Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal

P0718

Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent

P0719

Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low

P0720

Output Speed Sensor Circuit Malfunction

P0721

Output Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0722

Output Speed Sensor Circuit No Signal

P0723

Output Speed Sensor Circuit Intermittent

P0724

Torque Converter/Brake Switch B Circuit High

P0725

Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0726

Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0727

Engine Speed Input Circuit No Signal

P0728

Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0730

Incorrect Gear Ratio

P0731

Gear 1 Incorrect Ratio

P0732

Gear 2 Incorrect Ratio

P0733

Gear 3 Incorrect Ratio

P0734

Gear 4 Incorrect Ratio

P0735

Gear 5 Incorrect Ratio

P0736

Reverse Incorrect Ratio

P0740

Torque Converter Clutch Circuit Malfunction

P0741

Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off

P0742

Torque Converter Clutch Circuit Stuck On

P0743

Torque Converter Clutch Circuit Electrical

P0744

Torque Converter Clutch Circuit Intermittent

P0745

Pressure Control Solenoid Malfunction

P0746

Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off

P0747

Pressure Control Solenoid Stuck On

P0748

Pressure Control Solenoid Electrical

P0749

Pressure Control Solenoid Intermittent

P0750

Shift Solenoid A Malfunction

P0751

Shift Solenoid A Performance or Stuck Off

P0752

Shift Solenoid A Stuck On

P0753

Shift Solenoid A Electrical

P0754

Shift Solenoid A Intermittent

P0755

Shift Solenoid B Malfunction

P0756

Shift Solenoid B Performance or Stuck Off

P0757

Shift Solenoid B Stuck On

P0758

Shift Solenoid B Electrical

P0759

Shift Solenoid B Intermittent

P0760

Shift Solenoid C Malfunction

P0761

Shift Solenoid C Performance or Stuck Off

P0762

Shift Solenoid C Stuck On

P0763

Shift Solenoid C Electrical

P0764

Shift Solenoid C Intermittent

P0765

Shift Solenoid D Malfunction

P0766

Shift Solenoid D Performance or Stuck Off

P0767

Shift Solenoid D Stuck On

P0768

Shift Solenoid D Electrical

P0769

Shift Solenoid D Intermittent

P0770

Shift Solenoid E Malfunction

P0771

Shift Solenoid E Performance or Stuck Off

P0772

Shift Solenoid E Stuck On

P0773

Shift Solenoid E Electrical

P0774

Shift Solenoid E Intermittent

P0775

Pressure Control Solenoid "B"

P0776

Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off

P0777

Pressure Control Solenoid "B" Stuck On

P0778

Pressure Control Solenoid "B" Electrical

P0779

Pressure Control Solenoid "B" Intermittent

P0780

Shift Malfunction

P0781

1-2 Shift Malfunction

P0782

2-3 Shift Malfunction

P0783

3-4 Shift Malfunction

P0784

4-5 Shift Malfunction

P0785

Shift/Timing Solenoid Malfunction

P0786

Shift/Timing Solenoid Range/Performance

P0787

Shift/Timing Solenoid low

P0788

Shift/Timing Solenoid High

P0789

Shift/Timing Solenoid Intermittent

P0790

Normal/Performance Switch Circuit Malfunction

P0791

Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit

P0792

Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0793

Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No signal

P0794

Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent

P0795

Pressure Control Solenoid "C"

P0796

Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off

P0797

Pressure Control Solenoid "C" Stuck On

P0798

Pressure Control Solenoid "C" Electrical

P0799

Pressure Control Solenoid "C" Intermittent

P0801

Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction

P0803

1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction

P0804

1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction

P0805

Clutch Position Sensor Circuit Malfunction

P0806

Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction

P0807

Clutch Position Sensor Circuit Low Malfunction

P0808

Clutch Position Sensor Circuit High Malfunction

P0809

Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Malfunction

P0810

Clutch Position Control Error

P0811

Excessive Clutch Slippage

P0812

Reverse Input Circuit

P0813

Reverse Output Circuit

P0814

Transmission Range Display Circuit

P0815

Upshift Switch Circuit

P0816

Downshift Switch Circuit

P0817

Starter Disable Circuit

P0818

Driveline Disconnect Switch Input Circuit

P0820

Gear Lever X - Y Position Sensor Circuit

P0821

Gear Lever X Position Circuit

P0822

Gear Lever Y Position Circuit

P0823

Gear Lever X Position Circuit Intermittent

P0824

Gear Lever Y Position Circuit Intermittent

P0825

Gear Lever Push - Pull Switch (Shift Anticipate)

P0830

Clutch Pedal Switch "A" Circuit

P0831

Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low

P0832

Clutch Pedal Switch "A" Circuit High

P0833

Clutch Pedal Switch "B" Circuit

P0834

Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low

P0835

Clutch Pedal Switch "B" Circuit High

P0836

Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit

P0837

Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance

P0838

Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low

P0839

Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High

P0840

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit

P0841

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance

P0842

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low

P0843

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High

P0844

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent

P0845

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit

P0846

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance

P0847

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low

P0848

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High

P0849

Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent

Related Products
Polo Power Steering
VW Polo Power Steering
Polo 1.4 Throttle Body
VW Polo 1.4 Throttle Body
Golf/Passat/Scirocco ABS
VW Golf/Passat/ Scirocco Teves 4 ABS Pump
Golf/Bora/Passat Throttle Body
VW Golf/Bora/ Passat Throttle Body
VW ABS Controller
VW Teves 20 ABS controller
Diesel ECU
Bosch 0 281 Diesel ECUs
Zexel Aircon
Zexel Air Compressor
Sharran Aircon Compressor
VW Sharran Aircon Compressor
Passat ABS Pump
Passat Bosch ABS Pump
Carman Scanner
The best scanner for Asian vehicles full stop. All plugs back to 93
Launch X431 Scanner
Fresh out of China this machine will take your breath away

 

Dieselgrossisten ASTelefon: 90542988Nettstedskart