Dieselgrossisten AS


Hovedside


Nyheter


Her finner du oss: Bygning 33, Helgelandsmoen Næringspark , 3512 Hønefoss. Vi sender over hele landet.

Common Rail testutrustning.

For kontroll av injektorer og høytrykkspumper på alle bilmerker.

Common Rail Pumpe og injektor test Benk

 

Systemet er konstruert for å gi riktig signal til CR høytrykkspumpen under testen.

Følgende systemer kan testes:

BOSCH CP1-H,BOSCH CP1-K,BOSCH CP3,
DELPHI,SIEMENS,DENSO HP2 og HP3.
Den kan i tillegg til å teste disse høytrykkspumpene også teste både magnetventil og Piezo injektorer.
Systemet kan teste inntill 6 injektorer på en gang.

 

l       Et justerbart puls modulert styre signal PWM, regulerer systemets trykkregulator.     

l       Alle utganger er sikret mot kortslutning.

l       Trykket vises i LCD displayet.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Common rail injektor test benk

Kan teste Common Rail injektorer og to-fjærs dyseholdere.

Tekniske data:

1.Trykk, 0-1980bar.

2. Kontroll av åpningstrykk.

3. Kontroll av strålebilde.

4.Kontroll av tetthet.

5.Kontroll av mengde

8.Dysens åpningstid kan justeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMON RAIL INJEKTOR TESTER

(for Magnetventil og Piezo injektorer)

                 

 

Funksjon:

Common Rail Injektor tester menyen og test parameterene styres via tastaturet.

 

               

 

 

 

Meny:

Common Rail Injector testeren har tre menyer (se fig. under). Første meny brukes for alle typer magnetventilstyrte injektorer (80 Volt og 12 Volt) eller Piezo injektorer.

Med andre meny kan injektoren startes og stoppes.

Tredje meny dersom man ønsker at injektoren skal åpne kun en gang.

Med “*” vises og velges menyene.

Med “#” bekreftes valgene.

 

                 

 

                    

 

 

Legge inn data:

• Når du slår på testeren, vises meny en.

De forhåndsinnstilte verdiene vises i displayet. P=1000” “F=4” “T=0”.

“P” : Puls lengde (µs)

“F” : Puls frekvens (Hz)

“T” : Pulserings tid (seconds)

“80V” : Puls spenning (V)

“P”, “F” og “T” kan i tillegg til valg av spenningsnivå (80 Volt eller 12 Volt) kun velges i meny 1. Bekreft med “*”  eller slett med “#”.

• Når meny 1 er bekreftet, går du videre til meny 2 med “*”.

I meny 2 vises “P” - “F- “T” og “80V or 12V”.

Nå kan du starte injektoren, ved å trykke en av knappene på tastaturet.

Når tidsanvisningen er ”0”, stopper injektrofunksjonen. Pulseringen fortsetter å vises I displayet.

• For å komme I meny 3 trykker du nå “*”.

Meny 3 gir en puls hver gang di trykker en knapp på displayet. Her vises også de innstilte dataene for “P” - “F- “T” og “80V eller 12V”.

     

 

Common Rail Injektor tester bakre panel:

Bak på testeren finner vi følgende tilkoblinger (A, B, C), I tilleg til sikringer.

“A” : Her kobler du inn kabelen for magnetventilstyrte injektorer.

“B” : Her kobler du inn kabelen for Piezo injektorer.

“C” : Dette er kontakten for hovedstrøm. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Common Rail Injector Tester cables:

 

Kabel A

Hovedstrøm 220 volt.

 

 

 

 

 

Injektor kabel

 

(Bosch, Mercedes og Siemens.

 

 

 

 

 

 

Hovedfunksjon for A-N:

De ulike fuksjonene er  :

A : Olje trykk (0-250Mpa)

B: Lufttrykk (0-1Mpa)

C: Måleglass (A.B.)

D: Lys

E: Tåke fjerner.

F: Glass A inn.

G: Glass B inn.

H: Justering av lufttrykk.

I: Bryter for ventil glass A

J: Bryter for ventil glass tube B

K: Prøveoljetilførsel.
L: Kran for returolje.

M: Justering av lufttrykk

N: Bryter for lufttrykk

 

 

 

Dieselgrossisten ASTelefon: 90542988Nettstedskart